Informacja dla rolników

Zgodnie z art. 61 i 63 ust. 2 pkt 1, pkt 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015, poz. 594) gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przez pojęcie produkcja pierwotna należy rozumieć produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego. Za niedopełnienie powyższego obowiązku grozi wysoka kara pieniężna w myśl art. 103 ust. 4 ww. ustawy.

Przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, tel. (22) 774-15-76.

K. Kula