Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
00000001