Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie

GZK w Nieporęcie przypomina, że od 1 stycznia 2016 r. nie będą wystawiane faktury płatne gotówką. Wystawiane będą tylko faktury przelewowe. Przedstawiciele GZK w Nieporęcie, dokonujący odczytów wodomierzy, rozpoczną pracę 25 stycznia br. w następujących sołectwach: Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra, Kąty Węgierskie i Stanisławów Pierwszy. Zbieranie odczytów w pozostałych rejonach gminy przeprowadzone będzie w lutym. Odczyty zbierane będą w okresach dwumiesięcznych.

Ważne: Przedstawiciele GZK w Nieporęcie, dokonujący odczytów, działają na podstawie imiennego upoważnienia GZK w Nieporęcie, posiadają również identyfikator.

Przypominamy o możliwości zgłaszania odczytów wodomierzy:
– telefonicznie pod numerem 22 767 10 30,
– mailem na adres:
gzk.d.teodorczyk@nieporet.pl lub gzk.p.skierkowski@nieporet.pl
– przez zakładkę „Wyślij odczyt wodomierza” na stronie GZK w Nieporęcie: www.gzk.nieporet.pl

Płatności za faktury:
– Bank Spółdzielczy w Nieporęcie (bank nie pobiera prowizji),
– bankowość online.
Więcej informacji pod numerem telefonu 22 774 87 89.