Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podpisaniu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.