Informacja o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek firmy ELECTRONIC WIZARDS s.c., z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Mianowskiego 24/34, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działki ew. nr 256/1, obręb Stanisławów Pierwszy, gmina Nieporęt.