Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informacja na stronę o chwilowym zamknieciu PSZOK