Informacja ws.odbioru odpadów za dzień 29 i 31.12.2018 r.

W związku z ostatnią dezorganizacją w kwestii odbioru odpadów informujemy, że mieszkańcy z rejonów, które miały odbiór odpadów zmieszanych 29.12.2018 r. i 31.12.2018 r., a do dnia dzisiejszego nie zostały one odebrane, proszeni są o zgłaszanie się telefoniczne do urzędu do Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod nr tel. 22 767 04 47/48. W miarę możliwości postaramy się, aby odpady zostały odebrane przez firmę w pierwszej kolejności.