Inkubator zgodnie z przepisami

W środę, 31 maja br. odbyło się już ostatnie  szkolenie w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego”.
Szkolenie zorganizowano w budynku Starostwa Powiatowego w sali 401 w godz. 12.45 – 15.30. Głównymi prelegentami byli: dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie pani Maria Kloc oraz technolog żywności pan Maciej Szymanowski. Szkolenie rozpoczęło                                           się od powitania prelegentów i uczestników przez prezesa LGDZZ pana Edwarda Trojanowskiego oraz omówienia rozpoczynającego się 12 czerwca br. naboru na inkubatory. Następnie głos zabrała Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie, która przedstawiła główne wymagania sanitarne jakie muszą spełniać tworzone inkubatory przetwórstwa lokalnego oraz zaprosiła
do współpracy podczas etapu projektowania inkubatorów – tak, by od początku powstawania inkubatory spełniały wszystkie wymagania sanitarne. Po wystąpieniu dyrektora legionowskiego Sanepidu głos zabrał pan Maciej Szymanowski, który omówił istotę i funkcjonowanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego na przykładzie istniejącego już inkubatora w Zakrzewie (woj. małopolskie). Ostatnim elementem szkolenia była dyskusja. Uczestnicy projektu chętnie zadawali pytania,
co wynikało z ich zainteresowania tematyką utworzenia na obszarze LGDZZ inkubatorów kuchennych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Jednym z prelegentów był Maciej Szymanowski, technolog żywności

uczestnicy szkolenia

Belka