Kampania społeczna 4U Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowało kampanię społeczną 4U, mająca na celu zwiększenie świadomości w temacie problemów związanych z aktami terroryzmu.

Każdy może być świadkiem zdarzenia terrorystycznego,
bez względu na miejsce – w kraju czy za granicą. Właściwa reakcja, która jest zgodna z zasadą postępowania w 4 krokach (4U!) może uratować życie twoje i innych.

  1. Nigdy nie bądź obojętny. Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób.  Informacje o zagrożeniu przekazuj na numer alarmowy 112.
  1. Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź! Jeżeli jest to możliwe uciekaj! Nie wracaj na miejsce zdarzenia. Informuj mijane osoby o zagrożeniu.
  1. Jeżeli nie możesz uciec, ukryj się!
    Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon i odsuń się od okien i drzwi.
  2. W przypadku, gdy ucieczka nie jest możliwa udaremnij atak!
    Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

 


https://www.4u.tpcoe.gov.pl/