Kanalizacja sanitarna w Michałowie Grabinie została dopuszczona do użytkowania

Ogłoszenie

Informujemy, że kanalizacja sanitarna w Michałowie-Grabinie została dopuszczona do użytkowania. Mieszkańcy posesji położonych przy ul. Przyrodniczej, Kwiatowej, Kasztanowej, Leśnej, Przyleśnej uwzględnieni w projekcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie – etap I” mogą zgłaszać się do MPWiK SA w sprawie podłączenia do kanalizacji.

Informacje na temat procedury podłączenia do sieci znajdują się na stronie internetowej MPWiK https://www.mpwik.com.pl/view/budowa-lub-przebudowa-przylczy-wodocigowych-lub-kanalizacyjnych