Kolejne nabory LGD Zalew Zegrzyński

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 26 lutego do 12 marca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze”.

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pok. 413 oraz pod numerem telefonu (22) 76 40 413. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.

Poniżej znajdziecie Państwo link, pod którym można znaleźć całą dokumentację konkursową dotyczącą ogłaszanego naboru.

Więcej informacji na stronie Lokalnej Grupy Działania