Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie w związku z awaria oczyszczalni ścieków „Czajka”