Komunikat – „System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi”

W związku z prowadzonymi przez Gminę Nieporęt przygotowaniami do nowego zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” oraz w celu udoskonalania „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” – prosimy mieszkańców gminy Nieporęt o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Prosimy o wskazanie co jest według Państwa dobre? co złe? a co chcielibyście Państwo zmienić w dotychczasowym systemie?

Czy częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), segregowanych, ulegających biodegradacji, w szczególności zielonych tj. liście, trawa itp. jest wystarczająca?

Czy worki do odpadów ulegających biodegradacji, w szczególności zielonych tj. liście, trawa itp. chcielibyście Państwo otrzymywać razem z workami do segregacji odpadów?

Czy potrzebna jest jeszcze zbiórka jakiegoś rodzaju odpadów, której według Państwa brakuje?

Z jakimi rodzajami odpadów macie Państwo problemy?

Czy odpowiada Państwu sposób funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK w Nieporęcie przy ul. Małołeckiej 62?

To tylko kilka z pytań, na które chcielibyśmy poznać Państwa odpowiedzi.

Odpowiedzi prosimy kierować na adres e-mail odpady@nieporet.pl do końca sierpnia 2014 r.