Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych w gminie Nieporęt

Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych w gminie Nieporęt

Gmina zabezpieczyła wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców na 2019 roku wiele miesięcy wcześniej. Przetarg na wykonanie usługi ogłoszony został na początku 2018 roku, a umowa z firmą podpisana została już w maju 2018 roku.

Natomiast sytuacja na rynku gospodarki odpadami w drugiej połowie 2018 roku miała bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane przez firmy odbierające odpady komunalne.

Przyczyną problemów były m.in.:

– zbyt mała liczba RIPOK w województwie mazowieckim, by wszystkie odpady zostały w sposób płynny odebrane,

– rejonizacja RIPOK sprawiająca, że odpady z gminy Nieporęt mogą trafić tylko do instalacji z regionu warszawskiego, do którego przynależy gmina Nieporęt, a także największy wytwórca odpadów – Warszawa,

– każdy RIPOK ma określone roczne limity przyjęć odpadów, po ich wyczerpaniu nie przyjmuje odpadów przywożonych przez firmę z gminy.

RIPOK-i już od paru miesięcy podnosiły ceny za przyjęcie 1 tony odpadów, co przełożyło się na opłaty ponoszone przez gminy, a w konsekwencji musiało spowodować podwyżkę opłat ponoszonych przez mieszkańców. Przypomnieć należy, że ta opłata jest formą podatku od wytwarzania odpadów, a nie ich odbierania.

W przypadku gminy Nieporęt, podobnie jak było to w niejednej gminie, konsekwencją opisanych problemów był brak płynności w odbiorze odpadów komunalnych, a także wypowiedzenie umowy przez firmę 28 grudnia 2018 roku, na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy od 2013 roku, od kiedy gmina realizuje odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Gmina natychmiast podjęła negocjacje, aby wyłonić zastępczego wykonawcę usługi.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Nieporęt wysłano do 8 firm. Do negocjacji przystąpiła jedna firma – Partner Sp. z o.o. Miesięczny koszt usługi to 369 900 zł brutto. W wyniku negocjacji od dnia 9 stycznia 2019 roku wznowiony został odbiór wszystkich odpadów komunalnych od mieszkańców, w tym także odpadów nieodebranych na przełomie roku i odpadów zielonych. Firma odbiera wszystkie  zgromadzone odpady.

Umowa z wykonawcą zawarta została na okres przejściowy, do końca marca 2019 roku. W tym czasie planowany jest wybór firmy, która będzie  odbierać odpady do końca 2019 roku.