Komunikat Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego Mosty dot. „Remont mostu nad Kanałem Żerańskim w miejscowości Nieporęt w km 24+926 drogi wojewódzkiej nr 631 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”