Konkurs na nabór wniosków w LGDZZ

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 30 października do 20 listopada 2017 r. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze”.

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pok. 413 oraz pod numerem telefonu (22) 76 40 413. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.lgdzz.pl.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński. Ogłoszenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
objętego PROW na lata 2014 – 2020.