Konsultacje społeczne Studium Wykonalności „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”

Z przyczyn technicznych strona dot. konsultacji dostępna będzie od 19 listopada

Zgodnie z podziałem zadań dotyczących Inwestycji Towarzyszących ujętych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego budowa linii kolejowej nr 20 (Ciągu nr 2) oraz dodatkowo modernizacja linii kolejowej nr 10 (Warszawa – Tłuszcz) przygotowywana i realizowana będzie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W dniu 18 listopada rozpoczyna się proces konsultacyjny ze społecznością lokalną – konsultacje społeczne projektu Studium Wykonalności pn. „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach którego będziemy mogli zapoznać się i wypowiedzieć się co do planowanych rozwiązań związanych bezpośrednio z wariantami przebiegu nowej linii kolejowej.

Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 konsultacje będą odbywać się w formie niebezpośredniej. Materiały do konsultacji dostępne będą od środy, 18 listopada, na stronie  https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem Studium i wzięcia udziału w konsultacjach.