Konsultacje społeczne w związku z opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego