Kontynuujemy akcję usuwania azbestu

Z uwagi na koszty związane z usuwaniem azbestu i wymóg usunięcia wyrobów zawierających azbestu z terenu Polski do końca 2032 roku, a jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Urząd Gminy Nieporęt w 2011 roku kontynuuje akcję usuwania azbestu (popularnego etenitu) z nieruchomości na terenie naszej gminy.

W tym roku, jak i w ubiegłym odbiór azbestu będzie dotowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek Gminy Nieporęt na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap II w 2011 roku” został zakwalifikowany do dofinansowania w 2011 rok.

W związku z powyższym istnieje możliwość udzielenia dofinansowania w 100 % kosztów demontażu płyt azbestowych, odbioru i przewiezienia do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Nieporęt od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Realizacja zadania nie obejmuje wykonania nowych pokryć dachowych.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest złożenie wniosku do urzędu gminy. Kompletne wnioski będą rozpatrywane do realizacji w 2011 r. wg kolejności złożenia do dnia 31 marca 2011 r. w ramach środków przyznanych z WFOŚiGW w Warszawie. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu wyczerpania środków finansowych będą mogły być realizowane w roku następnym.

Wszelkie niezbędne informacje oraz wniosek można otrzymać w Dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Nieporęt (pokój nr 30, II piętro, tel. (22) 767 04 47, lub pobrać klikając w poniższy link.