9 Batalion Dowodzenia – KWALIFIKACJE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NR 4539

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 4539 (Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi)

w dniach 10.07.2019 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby wojskowej

na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

Wymagania:
-  wykształcenie (dla szeregowych co najmniej gimnazjalne);
-  ukończenie służby przygotowawczej o kierunkowej specjalności lub zajmowanie stanowisk służbowych w powyższej specjalności lub przygotowanie zawodowe do zajmowania stanowiska;
-  obywatelstwo polskie;
-  niekaralność;
-  dobry stan zdrowia.
Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni posiadać:
-  dowód osobisty;
-  książeczkę wojskową;
-  zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej;
-  strój sportowy;
-  oryginały oraz kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, odbyte kursy oraz posiadane uprawnienia;
-  oryginał i kserokopię prawa jazdy;
-  oryginał i kserokopię zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej;
-  opinię służbową;
-  wypełnioną ankietę personalną do pobrania ze strony internetowej;
-  oświadczenie RODO do pobrania ze strony internetowej;
-  przybory do pisania.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
-  (261-887-517);
-  (261-887-678).

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
DLA KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
1.  W PRZYPADKU ŻOŁNIERZA REZERWY –KOBIETY i MĘŻCZYZNY
-marszobieg na 3000 m;

-podciąganie się na drążku wysokim,

-uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce;

-bieg wahadłowy 10 x 10 m,

-bieg zygzakiem „koperta”;

-skłony tułowia w przód w czasie 2 min.