Kwalifikacje dla Kandydatów do służby w Jednostce Wojskowej nr 4539

kwalifikacja ok