Nabór wniosków o dofinansowanie – Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów”. Termin naboru wniosków przewidziany jest od 31 lipca do 30 sierpnia 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje
(plik .pdf do pobrania)