Nowy wzór deklaracji „śmieciowej”

Informuje się, że od dnia 20 stycznia 2014 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy wzór ww. deklaracji obowiązuje dla nowo składanych deklaracji np. w przypadku składania deklaracji po raz pierwszy, jej zmiany lub korekty itp.

Wszystkie deklaracje złożone przed 20 stycznia 2014 r. są deklaracjami nadal obowiązującymi.

Pobierz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi