O B W I E S Z C Z E N I E o przekazaniu przez Wójta Gminy Nieporęt złożonego przez Inwestora uzupełnienia treści Raportu OOŚ w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do uzupełnienia dokumentacji