Obwieszczenie – „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”