Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

obwieszczenie18982938