Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w Wólce Radzymińskiej

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz złącz kablowych niskiego napięcia na działkach ewid. nr. 495, 499, 501 i 509/3 położonych w Wólce Radzymińskiej gmina Nieporęt