Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie gazociągu DN700 MPO 8,4 MPa Rembelszczyzna-Mory w ramach inwestycji „Budowa gazociągu Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego”