Od 1 marca zostanie udostępniony kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik-2012” w Józefowie