Odpowiedzialni Społecznie 2018

Powiat Legionowski i Powiatowe Centrum Integracji Społecznej ogłaszają konkurs „Odpowiedzialni Społecznie 2018”. Celem konkursu jest uhonorowanie działań pracodawców, instytucji i pracowników, zaangażowanych w popularyzację idei odpowiedzialnego i solidarnego społecznie biznesu oraz wpływających na pozytywny wizerunek lokalnej gospodarki. W konkursie mogą wziąć udział pracodawcy, przedsiębiorcy, firmy z udziałem Skarbu Państwa i instytucje, które są zarejestrowane i/lub prowadzą działalność na terenie powiatu legionowskiego. Laureaci otrzymają honorowe tytuły: Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie i Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.

Z formularzem zgłoszeniowym i regulaminem można zapoznać się na stronie: cis.legionowski.pl

odpowiedzialni-spolecznie-2018