Odwołanie posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 – koronawirusem zachodzi konieczność podjęcia działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zaplanowane na  dzień 18 marca 2020 r. zostaje odwołane. Wysłane wezwania z wyznaczonym terminem stawiennictwa na dzień 18 marca 2020 r. tracą ważność.  Na kolejne posiedzenie Komisji osoby zaproszone otrzymają kolejne wezwanie z wyznaczonym terminem stawiennictwa.