Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego – Kultura, sztuka, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego