Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pod nazwa „Nauka windsurfingu dla dzieci i młodzieży z Gminy Nieporęt”

Na podstawie art. 19a, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Nieporęt zamieszcza ofertę stowarzyszenia kultury fizycznej Klub Sportów Wodnych Nieporęt realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Nauka windsurfingu dla dzieci i młodzieży z Gminy Nieporęt”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi dotyczące oferty Klubu Sportów Wodnych Nieporęt w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Nauka windsurfingu dla dzieci i młodzieży z Gminy Nieporęt” można składać w terminie do dnia 1 czerwca 2011 roku bezpośrednio do urzędu gminy, listownie (adres: Urząd Gminy Nieporęt, 05-126 Nieporęt Plac Wolności 1) lub na adres e-mail: urzad@nieporet.pl

TEN TEKST ZOSTAŁ POPRAWIONY PRZEZ AUTOMAT (a | li | ul | )