Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego w sprawie zmiany taryfy za dostarczana wodę i odbiór ścieków

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego w sprawie zmiany taryfy za dostarczana wodę i odbiór ścieków