OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY W GMINNYM PRZEDSZKOLU W NIEPORĘCIE – PSYCHOLOG I NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Nieporęcie zatrudni od dnia 1 września 2015r psychologa w wymiarze ½ etatu i nauczyciela wspomagającego/ze specjalnością oligofrenopedagog/ w wymiarze 1 etatu.

Telefon kontaktowy: 502091705.

e-mail: gpn@nieporet.pl