Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla obszaru sołectwa Stanisławów Drugi

https://bip.nieporet.pl/m,8581,plany-wylozone-do-publicznego-wgladu.html