Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska – od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt – część B”

og+éoszenie - wy+éo+-enie mpzp W+-lka Radzymi+äska - cz.B-1 og+éoszenie - wy+éo+-enie mpzp W+-lka Radzymi+äska - cz.B-2