Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania rodziny w 2017 r.