Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2012

Zarządzenie nr 269/2011
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 21 grudnia 2011r.

Załącznik nr 1, 2, 3
do Zarządzenia nr 269/2011 Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 21 grudnia 2011r.