Ogłoszenie o rozpoczeciu konsultacji w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Nieporęt związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Ogłoszenie o rozpoczeciu konsultacji w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Nieporęt: 1) W sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty; 2) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.