Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.