Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.