Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.