Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym