Ogłoszenie o rozpoczeciu konsultacji w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku publicznego na terenie Gminy Nieporęt

Ogłoszenie o rozpoczeciu konsultacji w sprawie regulaminu projektu uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt