Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Nieporęt(…)

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Nieporęt publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczani, wychowania i opieki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie