Ogłoszenie sposobu rozpatrzenia petycji wielokrotnej (art. 11 ust. 4 Ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)