Ogłoszenie w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych