Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
(plik .pdf do pobrania)