Ogłoszenie w sprawie przyznania nagrody sportowej Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: przyznania nagrody sportowej Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym