Orzczenie Nr 1/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie o jakości wody w kąpielisku

Gmina Nieporęt zamieszcza aktualne dane na temat kąpieliska na serwisie kąpieliskowym:

https://sk.gis.gov.pl/

orzeczenie1